PRENUMERERA PÅ NYHETER

COACHNING OCH NPF I SKOLAN

____________________________________________________________________________________________________

Utbildningens syfte är att berörd skolpersonal skall få möjlighet att använda motiverande, aktiverande coachning på ett effektiv, kraftfullt sätt. 

Utbildningens mål är att med hjälp av coachning som verktyg skall eleverna ha tillgång till motiverande, aktiverande coachsamtal som tydliggör elevens styrkor, sina färdigheter och agerar utifrån förbestämda mål.

Utbildningar som du finner hos oss består av praktisk träning (80%) och teoreiska koppling (20%), som förtydligar och skapar större förståelse för det som sker i praktiken.
Verktygen, modellerna är anpassade till skolans värld för att kunna ge professionell förhållningssätt och tillvägagång till elevarbeten. Upplägget på utbildningen är 2 dagar i månaden, som gör att varje deltagare kan praktisera sina färdigheter mellen utbildningstillfällen. 

Vi utbildar coacher som vill och kan göra skillnad i elevenas liv!

____________________________________________________________________________________________________

KOMMANDE UTBILDNINGAR FÖR SKOLAN 2018/2019
   
INTRODUKTION TILL COACHANDE LÄRARSKAP  
LÄR-COACH (COACHANDE LÄRARSKAP)  
KOGNITIV NPF-SKOLCOACH   
NPF-HANDLEDNING FÖR LÄRARE