PRENUMERERA PÅ NYHETER

COACHANDE LÄRARSKAP

____________________________________________________________________________________________________

HUVUDOMRÅDE: Coachning och npf

_____________________________________________________________________________________________________

Utbildningen är för dig som arbetar med personer som har neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF). Med hjälp av tekniker modeller, som NPF Arbetsmarknadscoachning erbjuder, kan du hjälpa individen att lära sig definiera vilka specifika NPF-relaterade utmaningar den ställs inför i vardagen, på arbetet, i relationen, i studierna eller i hemmet. Det öppnar också för möjligheter att bättre ta till vara på sina unika förmågor och hitta nya vägar förbi hindren.

_____________________________________________________________________________________________________

KURSBENÄMNING: Coachande lärarskap
KURSKOD: LÄRCOACH UTBILDNINGSTYP: Klassrum 
UTBILDNINGSFORM: Heltid UTBILDNINGSNIVÅ: Introduktion
UTBILDNINGSLÄNGD: 1/2 dag UNDERVISNINGSSPRÅK: Svenska    
BEHÖRIGHETSKRAV: Inga förkunskaper behövs
 
 
Avgift: 500 kr exkl. moms  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Utbildningstider: dagtid: 09.00 - 16.00

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

VIDARE FORTSÄTTNING TILLBAKA  BOKA DIN PLATS