NPF-SKOLCOACHER FINNS I

Lerumlogo
 LERUM KOMMUN
 
vk2 cmyk outline
VÅRGÅRDA KOMMUN
 
stockholm stad
STOCKHOLM STAD

KOMMANDE NPF-UTBILDNINGAR 2018/2019

____________________________________________________________________________________________________

INTRODUKTION TILL NPFCOACHING  
   
NPF I SKOLAN  
KOGNITIV NPF-SKOLCOACH DAGTID
 
KOGNITIV NPF-SKOLCOACH HELGER   
   
NPF - ARBETSMARKNAD  
KOGNITIV NPFCOACH
 
ARBETSMARKNADSCOACH FÖR NPF  
PROJEKTLEDNING FÖR NPF-GRUPPER