NPF-SKOLCOACHER FINNS I

Lerumlogo
 LERUM KOMMUN
 
vk2 cmyk outline
VÅRGÅRDA KOMMUN
 
stockholm stad
STOCKHOLM STAD

ARBETSMARKNADSCOACHNING FÖR PERSONER MED NPF - KURSPLAN

____________________________________________________________________________________________________

HUVUDOMRÅDE: NPF-ARBETSMARKNAD
_________________________________________________________________________________________________________________

KURSBENÄMNING: Arbetsmarknadscoaching för personer med NPF,  grund
KURSKOD: NPFCOAM UTBILDNINGSTYP: Klassrum 
UTBILDNINGSFORM: Heltid UTBILDNINGSNIVÅ: Grund
UTBILDNINGSLÄNGD: 2 dagar UNDERVISNINGSSPRÅK: Svenska    
BEHÖRIGHETSKRAV: Arbetsmarknadscoaching, grund
 
 
PRIS (privat): 6.240 kr exkl. moms (25%) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Utbildningstider: dagtid: 09.00 - 16.00

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

KURSINNEHÅLL

Arbetsmarknadscoaching för personer med NPF.         

 • Vad är NPF och fungerar det?
 • Förhållningssätt och språk
 • Hälsoproblemets konsekvenser
 • Coachandets avsikt och etisk grund

Coachens förhållningssätt visar tydligt resultat

 • Feedbackstruktur och ärlighet
 • Träna att coacha i förhållningssätt
 • Hälsa och rehabiitering
 • Coachdialogens huvuddelar
   
   

Möt människan med NPF

 • Lyssna, ställa frågor och ha empati
 • Frågeteknik som gör skillnad.    
 • Coachande förhållningssätt I NPF
 • Möta eller bemöta, för bättre resultat
 • Kognitiva verktyg i NPF-coaching

Praktisk in/omlärning och färdighetsträning

 • Medmedvetenhetsnivåer och handlingar 
 • Övertygelsens kraft i NPF-coaching
 • Hur lär vi om felaktig inlärning
 • Omvandla dina svårigheter till fördelar

Praktisk träning - HUR GÖR JAG?

    

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

HANDLEDARE

georg hötorg beskuren hemsida
 

   Georg Zsolnai, är internationell certifierad coach. Utbildar coacher sedan 2005 och coachar arbetssäkande, anlitad även som handledare för arbetsmarknadsgrupper i flera kommuner.  Sedan 2007 arbetar med personer som har neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF). Skapat den första utbildningen inom NPF-coaching. 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

VIDARE FORTSÄTTNING TILLBAKA  BOKA DIN PLATS