NPF-SKOLCOACHER FINNS I

Lerumlogo
 LERUM KOMMUN
 
vk2 cmyk outline
VÅRGÅRDA KOMMUN
 
stockholm stad
STOCKHOLM STAD

DIPLOMERAD KOGNITIV NPF-COACH

___________________________________________________________________________________________________

KURSBENÄMNING: Diplomerad KOGNITIV NPF-SKOLCOACH
KURSKOD: NPFCOA-7HS    UTBILDNINGSLÄNGD: 2 terminer
UTBILDNINGSFORM: Halvfart  UTBILDNINGSTYP: Klassrum
UTBILDNINGSTID: 20 dagar  UTBILDNINGSNIVÅ: Grundnivå         
BEHÖRIGHETSKRAV: Inga förkunskaper      UNDERVISNINGSSPRÅK: Svenska

___________________________________________________________________________________________________

Kursen är en specialanpassad yrkesutbildning inom neuropsykiatriska funktionsvariationer med syfte att fördjupa sig i discipliner som in- och omlärning, språkmönster, hälsosam självutveckling. KOGNITIV NPF-SKOLCOACH är en ny yrkesgrupp som licensieras endast via MindMentor® AB i Stockholm. NPFCOACH® är en varumärkesskyddad yrkestitel.

Neuropsykiatrisk funktionsvariation är en utvecklingsrelaterade funktionsnedsättning i dess bredaste form; Autismspektra, ADHD, Tourettes syndrom, Asperger syndrom, OCD. 

Syftet är för en KOGNITIV NPF-SKOLCOACH® att kunna hjälpa klienten till bättre livskvalitet samt hjälpa och motivera klienten att använda sitt funktionshinder som en tillgång. MindMentor erbjuder dig som vill arbeta som professionell KOGNITIV NPF-SKOLCOACH®, vill komplettera dina kunskaper eller yrkesroll med KOGNITIV NPF-SKOLCOACH.

___________________________________________________________________________________________________

MER INFORMATION

KURSPLAN LITTERATUR HANDLEDARE BOKA DIN PLATS