VÄLJ OMRÅDE

skola hemsida 

NPF I SKOLAN

 

 

VÄLKOMMEN TILL NPF-AKADEMI
 

NPF-AKADEMI är en dotterbolag till MindMentor AB (556254-2794) vars syfte är att skapa kunskap och praktisk träning inom neuropsykiatriska funktionsvariation. Hjälpa individen att lära sig definiera vilka specifika NPF-relaterade utmaningar den ställs inför i vardagen, på arbetet, i relationen, i studierna eller i hemmet. Motivera och utveckla klienten att använda sitt funktionsvariation till sin egen fördel. Öppnar också för möjligheter att bättre ta vara på sina unika förmågor och hitta nya vägar förbi hindren. Kognitiv npf-skolcoachning innehåller effektiva metoder för att omvandla viktig Information till kunskap. Kunskap är en förutsättning för att förebygga psykisk ohälsa i skolan hos barn, unga och i arbetslivet.

Vi arbetar med kunskapsbyggande inom tre områden:

1. NPF-utbildning och utveckling i skolan för att skapa god psykisk hälsa och arbetsklimat

2. NPF inom arbetsmarknaden för att skapa möjlighet för personer med npf att komma in i arbetesmarknaden

3. Praktisk arbete direkt med elever och klienter med npf-problematik


Med hjälp av KOGNITIV NPFCOACHNING kan individen lära sig definiera vilka specifika NPF-relaterade utmaningar

den ställs inför i vardagen, på arbetet, i relationen, i studierna eller i hemmet. Det öppnar också för möjligheter att

bättre ta till vara på sina unika förmågor och hitta nya vägar förbi hindren. 

 

NPF-AKADEMI följer, specialpedagogiska skolmyndighetens riktlinjer, syfte och mål; att arbeta processinriktat genom kollegialt lärande, öka måluppfyllelse, främja skolnärvaro och psykisk hälsa för alla barn och elever.