KOMMANDE NPF-UTBILDNINGAR 2018/2019

____________________________________________________________________________________________________

INTRODUKTION TILL NPFCOACHING  
   
NPF I SKOLAN  
KOGNITIV NPF-SKOLCOACH DAGTID
 
KOGNITIV NPF-SKOLCOACH HELGER   
   
NPF - ARBETSMARKNAD  
KOGNITIV NPFCOACH
 
ARBETSMARKNADSCOACH FÖR NPF  
PROJEKTLEDNING FÖR NPF-GRUPPER