CERTIFIERAD NPF-PEDAGOG - UTBILDNINGSINNEHÅLL 

___________________________________________________________________________________________

UTBILDNINGSINNEHÅLL & PRAKTISK TRÄNING (75% PRAKTIK, 25 TEORI)

TERMIN 1 (5x2 dagar)
- Självmevetenhet och professionell utveckling   
- Kognitiv npf-skolcoaching och coachfundament  
- Lyssnande kommunikation 
Coachrelationer och mentalisering 
- Motiverande, aktiverande coaching - förändring     
Känslomedvetenhet  
- ACT - helt enkelt om psykisk hälsa  
 
TERMIN 2 (5x2 dagar)
- Barn med överlappande diagnoser 
Omvandla svårighet till styrkor 
- Det pedagogiska hantverket - beteendeförändring 
- NPF - ett beteendeproblem till nytt förhållningssätt 
- Din unika förmåga - funktionsreglering 
Hemmasittande barn och deras realtion till skolan  
- Stärka individen genom mångfald och medvetenhet

Konceptet och sammanställningen är varumärkesskyddad.

___________________________________________________________________________________________

MER INFORMATION 

UTBILDNINGSFAKTA
UTBILDNINGSINNEHÅLL UTBILDNINGSLITTERATUR
HANDLEDARE