CERTIFIERAD NPF-PEDAGOG (Å)- UTBILDNINGSFAKTA

____________________________________________________________________________________________________

UTBILDNINGSFAKTA

DIPLOMNAMN: CERTIFIERAD NPF-PEDAGOG
Utbildningslängd: 2 terminer   Utbildningstyp: Klassrum, dagtid
Utbildningsnivå: Grundnivå  Utbildningsform: Halvfart
Utbildningsdagar: 20 dagar  Utbildningsspråk: Svenska
Behörighetskrav: Inga förkunskaper     Utbildningsplats: Åland
   
   

____________________________________________________________________________________________________

UTBILDNINGSKOSTNAD
Kostnad för företag: 23.400 kr per termin exkl. moms
Kostnad för privat: 23.400 kr per termin inkl. moms
Litteraturkostnad: Inköps och bekostas av deltagarna själva 
Medlemskap i Attention: Ger 10% rabatt på alla utbildningar och kurser

"Early Bird": tom 30/1 - 2019, termin 1 kostar: 17.500 kr inkl. moms!

____________________________________________________________________________________________________


UTBILDNINGSSCHEMA 2019

Tider: 09.00 - 17.00   
Termin 1: 15-16/4, 13-14/5, 17-18/6, 15-16/7, 05-06/8
Termin 2: 02-03/9, 07-08/10, 04-05/11, 02-03/12, 06-07/1
Examination:  06-07/1-2020

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________

MER INFORMATION 

UTBILDNINGSFAKTA-ÅLAND
UTBILDNINGSINNEHÅLL UTBILDNINGSLITTERATUR
HANDLEDARE