CERTIFIERAD NPF-PEDAGOG

___________________________________________________________________________________________________

Kursen är en specialanpassad yrkesutbildning inom neuropsykiatriska funktionsvariationer med syfte att fördjupa sig i discipliner som in- och omlärning, språkmönster, hälsosam självutveckling. NP-PEDAGOG är en ny yrkesgrupp som licensieras endast via MindMentor® AB i Stockholm. NP-PEDAGOG är en varumärkesskyddad yrkestitel.

Neuropsykiatrisk funktionsvariation är en utvecklingsrelaterade funktionsnedsättning i dess bredaste form; Autismspektra, ADHD, Tourettes syndrom, Asperger syndrom, OCD. 

Syftet är för en NP-PEDAGOG att kunna hjälpa klienten till bättre livskvalitet samt hjälpa och motivera klienten att använda sitt funktionshinder som en tillgång. MindMentor erbjuder dig som vill arbeta som professionell NP-PEDAGOG, vill komplettera dina kunskaper eller yrkesroll med NP-PEDAGOG.

Du kan studera dagtid (vardagar) eller helger (lördag-söndag) och praktisera i ditt arbete mellan kurstillfällen.

___________________________________________________________________________________________________

MER INFORMATION

FAKTA
INNEHÅLL LITTERATUR
HANDLEDARE